Over ons

DappDevelopment staat voor Distributed Application Development en is opgericht door Harry Boer in 2016 met als doel om smart contracts en distributed applications te ontwikkelen op, onder andere, de Algorand blockchain. Wij zijn blockchain architects en developers. In het najaar van 2016 won hij met z'n team een prijs gedurende de Hyperledger Hackathon georganiseerd door IBM en ABN-Amro voor een Track and Trace tangle. De oprichter van DappDevelopment, Harry Boer, heeft lange tijd ervaring in de industrie. Hij heeft ervaring en kennis van programmeertalen zoals Golang en in mindere mate Python, Javascript, Node.js en Solidity. Als cloud engineer werkt hij veelvuldig met containerized applications en technologieën als Kubernetes. Hij leidt een klein netwerk van experts in gebieden zoals life sciences en financiën. In 2019 werd Harry Boer geaccepteerd als erkend Algorand dev ambassador.


Life2Ledger B.V.

In 2019 nam DappDevelopment een 50% belang in Life2Ledger BV. Als Founder and CTO werkt Harry Boer met DappDevelopment aan een grote applicatie voor de zorg om de authenticiteit en herkomst van patiëntengegevens -- gegevens met name aangeleverd door medische apparatuur via de Internet of Medical Things, IoMT -- te kunnen garanderen en verifiëren.


Missie

DappDevelopment develops software that ensures the authenticity of data with distributed ledger technology

Onze missie is om een vooraanstaande plek innemen in de blockchain technology. Wij maken tevens gebruik van een netwerk van getalenteerde programmeurs die blockchain solutions implementeren in verschillende sectoren van de economie. Gezien het gering aantal blockchain experts zijn wij bereid om, indien nodig, krachten te bundelen met andere organisaties om de job te klaren. DappDevelopment.com is in staat de beste blockchain knowhow naar de gebruiker te brengen.